Конкурс за: Идеен проект на Метростанция №14 – „Красно село“