Международен конкурс за: Многофункционална Концертна зала в Литва – 07.2019г.