Конкурс за: Мемориал за I-та световна война – Пършинг парк, Вашингтон, САЩ