МЕЖДУНАРОДЕН АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС за НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
Градоустройствено решение (концепция) за територията на Старото военно училище и проект (концепция) за сграда на Експозиционен център