Обемно-устройствено проучване на Централна ЖП гара гр.София

Строителни показатели на застрояване (за новото застрояване):
РЗП подземни нива = 24 000 кв.м
РЗП стр. (общо) = 85 200 кв.м

Коментирай