Международен конкурс за: Градски дизайн на площад Таксим – Истанбул, Република Турция – 03.2020г.