ПЛАН – КОНЦЕПЦИЯ ЗА УСТРОЙСТВО НА ПАРК „БОРИСОВА ГРАДИНА“ – С площ около 343 ха