Реконструкция, модернизация и разширение на хотел „ЕВРОПА“ к.к.Слънчев бряг – РЗП: 12 000м2


Проектът включва модернизация и разширение на всички хотелски стаи, както и нови зони – приемни фоайета, зали,ресторант, фитнес-клуб и др.

Коментирай