Хотел „Кубан“-к.к.Слънчев Бряг-Реконструкция, модернизация и разширение – РЗП: 9 000м2


2004г. – Проектът включва обновяване на фасадите на хотела, нови парапети и евакуационна стълба. Обновена е и фасадата на партерните нива според новата им функция – казино и доскотека.
2006г. – Проектът се състои в уплътняване застрояването на парцела на съществуващия хотел“Кубан“. Достроява се двуетажно тяло с ресторант-за обслужване на хотела и спортен блок, ориентирани към външния басейн. Изграждат се два жилищни блока на по четири етажа, с апартаменти за продан около съществуващия открит басейн.

Коментирай