Сградата следва стриктно градоустройствените ограничения за подземно и надземно застрояване. Спазени са изискванията за подземно застрояване в дълбочина – предлагат се три нива за паркиране, които са достъпни с две двулентови еднопосочни рампи: за влизащи автомобили от ул. ,,Братя Миладинови‘‘ и за излизащи автомобили от ул. ,,Проф. Марин Дринов‘‘. Извън максималния обем на застрояване са предвидени открити перголи и вентилационни шахти, допустими при евентуална разработка на проекта.
Въпреки ограниченото пространство е създаден своеобразен площад пред главния вход на бъдещата библиотека, ориентиращ категорично пешеходния подход към новата сграда.
Този площад е на основното входно ниво: 31,50 и е достъпен за всички, директно от прилежащото тротоарно ниво по бул. ,,Осми Приморски полк‘‘. Площадното пространство не изолира сградата на Общината, то запазва и подчертава всички съществуващи подходи към нея. Стройната колонада маркира бъдещата библиотека като репер за обществена сграда от подобна важност в градската йерархия. В рамките на разширения обхват на намеса, успоредно на бул. ,,Осми Приморски полк‘‘, новия площад слиза на ниво 28,00 , като част от последния подземен етаж на паркинга е усвоен за обществени нужди.
Зоната за доставки в сградата е самостоятелна, на нивото на ул. ,,Братя Миладинови‘‘.
Административния достъп към сградата е откъм ул. ,,Проф. Марин Дринов‘‘. Осигурен е самостоятелен вход (с връзка към основното входно ниво на библиотеката) за подземния паркинг, достъпен по всяко време.

Ясно са разграничени публичните дейности на библиотеката от доставки, обработка и вътрешно движение на печатните материали. Пътят на книгите е отделен и независим от читателския достъп:
а) доставка на печатни материали – ниво 33,55
б) технологично обработване на влизаща (и излизаща) документация – ниво 37,10
в) основно местоположение на приетата и обработена документация (фондохранилища) – ниво 53,90 ; 56,70 ; 59,50
г) обезпечаване на служебна вертикална връзка за всички нива на сградата за обслужване на читателите
Основното фондохранилище (депозитна част на библиотеката) е обособена като своеобразна атика – последните три нива на сградата.

На основното входно ниво 31,50 са разположени всички обществени функции на библиотеката, като те продължават както в мецанина – галерия, така и на ниво 28,00.
Всички читални са достъпни с три скоростни асансьора (които биха могли да се продължат до покривната тераса) и широка панорамна стълба, обикаляща около светещо овално стъбло. Читалните нива са обединени с голямо атриумно пространство, през което естествената светлина навлиза в сградата.

Структурата на сградата е стоманобетонна, с обща фундаментна плоча и противоземетръсни шайби и ядра. Колонадата на сградата е от гладкостенни стоманени тръби (диаметър 630мм).

При фасадното оформление на сградата се предлагат леки модерни материали с лесна поддръжка, монтаж и демонтаж: за плътните зони – композитен алуминиев панел тип ,,Etalbond‘‘, а за остъклените зони – елементна фасадна система с комбинация от вътрешни щори на хоризонтална ос.

Търсена е:
– максимална простота и сдържаност във външния вид на сградата
– изявяване и показване на дейността на библиотеката към града
– относително ниска себестойност чрез избягване на външно
усложняване на фасадата (като външни щори, декоративни елементи и т.н.)
– лаконичност и монументалност за постигане на ясен и запомнящ се образ на знакова за Варна сграда.

Показатели:
– застроена площ на приземния етаж: 1704 м2
– разгъната застроена площ на надземните етажи: 18 398м2
– обща озеленена площ в рамките на парцела на сградата: 746м2
– брой места за паркиране в подземния паркинг: 305 (от които 12 инвалидни).