Конкурс за: „Преустройство на зала „Света София“ в пленарна зала в сградата на Народното събрание,гр.София, пл.“Княз Александър I“ №1“


Съществуващо положение