Архитектурно-благоустройствено оформяне на площад „Света Неделя”

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
Основни цели ( репери ) на проектното решение:
- Създаване на централен, изцяло пешеходен площад в централната част на София, своеобразна реплика на античния Форум от древността.
- Реална, завършваща доминанта на очертаващата се пешеходна зона по бул. „Витоша“ , като съвсем целенасочено се възпрепятства каквото и да е автомобилно движение на бъдещия площад.
- Категорично избягване на самоцелни архитектурни жестове – възстановяване на монументалното въздействие на църквата „Св.Неделя“ – и като силует и доминанта в бъдещия площад, както и като подход към нея – отваряне на главния вход на църквата за нормално ползуване и тържествени процесии.
- Възстановяване на правоъгълния характер на площада, съществувал до началото на 40-те години на миналия век.
- Създаване на „скрито“ паркиране за хотел „Шератон“ – абсурдно и невъзможно е 5-звезден хотел от такъв ранг да бъде лишен от собствен паркинг и автомобилен достъп.
- Адаптиране на бъдещите останки от античния Преториум – „in situ“, като те следва да бъдат заснети и експонирани по начин, позволяващ тяхното активно участие в ежедневното движение в центъра на София, т.е. създаване на възможност за преминаването на хората през тях, а не тяхното консервиране като недостъпна музейна зона. Подходящ модел за подобно третиране на бъдещите находки е начинът на адаптация и експониране на Източната порта в подлеза пред бившия Партиен дом.
- Търсене на възможности за частично самофинансиране на бъдещата промяна на площад „Св.Неделя“ чрез предлагане на привлекателни търговски площи в различните нива на реконструкцията. Естествено, окончателното предложение може да се направи след приключването на археологическите разкопки. В този смисъл настоящият проект дава само някои потенциални насоки и идеи.
Крайната цел на нашето проектно предложение е постигане на качествено ново възприемане на пространството на площад „ Св. Неделя“, подчиняване на обща и категорична обединяваща идея.
С премахването на автомобилното и трамвайното движение по бул. „Витоша“ се обезсмисля и сегашното им съществуване на площад „Св.Неделя“.
Основното автомобилно движение по бул. „А.Стамболийски“ в частта си от бул.„Хр.Ботев“ до площад „Св. Неделя“ на практика дублира това на бул. „Т.Александров“, така че предлагаме то да остане с обслужващи функции и ограничен достъп в този участък. В зоната на площад „Св.Неделя“ достъпът ще бъде само с контролиран режим и за спешни случаи.
Трамвайното движение от ул. „Алабин“ през пл.„Св. Неделя“ към бул. „Мария Луиза“ вече е излишно с пускането на втория лъч на метрото. Достатъчно е сегашните трамвайни линии да бъдат пренасочени по ул. „Алабин“ към бул.„Хр.Ботев“.

По отношение на функционално решение на новопроектираните открити пространства предлагаме площадът от горната си част ( при сградата на Богословския факултет ) да продължи на същото ниво в посока Ларгото. Това ново, постоянно ниво (552.00) ще позволи създаването на реална пешеходна зона, наситена със зеленина, рекреационни дейности, открити концерти и т.н. , като църквата „ Св.Неделя“ получава необходимото й околно пространство, включително пред главния си западен вход.
Същевременно, под този нов площад се получава междинно ниво, което позволява паркингът на на х-л.„Шератон“ да стане покрит, като се увеличава и броя на паркираните автомобили на 60 паркоместа.
Обслужващото автомобилно движение с контролиран достъп остава на съществуващото по-долно ниво (както е в момента), където са входовете на сградите, обрамчващи площада.
В южната част на площада, при подхода от бул. „Витоша“, се правят множество квадратни отвори с горно остъкление, които дават поглед към долното ниво, където е разположена зоната с експониране на очакваните останки от най-представителната сграда на древния град ( Президиум/Преториум ), както и части от форума, главни улици от градската структура и други намерени експонати. Същевременно тези отвори не пречат на ежедневното движение на хората, преминаващи през пл.„Св. Неделя“. Смятаме за неудачно създаването на огромен стъклен покрив, обхващащ голяма част от бъдещия площад:
-предлаганите отвори (4м / 4м) позволяват навлизането на достатъчна естествена светлина, както и възможност за наблюдение от площадното ниво (552.00) към нивото на експозициите.
-от практична гледна точка големите стъклени покрития са доста скъпи, освен това изискват постоянни грижи за почистване, миене и т.н. Това, за съжаление, е невъзможно в днешната българска действителност – достатъчно е да се види в какво състояние се намират стъклените покрития на съществуващите входове на метрото в непосредствена близост…
Вход към археологическото ниво има, както от южната част на площада – чрез два асансьора, стълбища и ескалатори, така и от противоположната северна зона на площада – пак чрез асансьори, ескалатори и стълбища от съществуващото в момента ниво. На това ниво в тази част на площада се разполагат по периферията малки търговски обекти за обществено обслужване, като от тук е и входа за паркинга на х. „Шератон“ и за стопанското обслужване на подземната търговска зона.

На долното подземно ниво, с пряк достъп от пространството около църква „Св.Петка Самарджийска“ в северната част на площад „Св. Неделя“, се разполага голям търговски обект, разпределението на който ще бъде изцяло обвързано с вида и структурата на намерените археологически елементи. В тази част на едно и също ниво се осъществява връзка с останалите археологически зони – в пространството на Ларгото и източната порта на Сердика, експозиционната зона пред ЦУМ, както и потенциална възможна връзка със западната й порта и експозиционните зали над метростанция „Сердика 1“ и в Булбанк – като по този начин се осъществява тяхната обвързаност и цялостно възприемане на структурата на древния град. По периферията на подземното ниво под площада от двете страни на църквата „Св. Неделя“ се прави връзка и с вече споменатата експозиционна зона на Преториума и изходите към бул. „Витоша“.
Около църквата „ Св.Неделя“ се изпълнява система от пилоти като първа фаза на бъдещото преустройство на площада. По външния си контур, те се дублират от масивна ст.б. стена, част от основната конструкция на подземното застрояване. Носещата конструкция на целия комплекс е масивна, скелетна, със ст.б. плочи, греди и колони. В колоните се залага тръбната система за отвеждане на повърхностните води. Основните конструктивни оси са през 8м, като само в зоната на археологическите разкопки, с цел минимална намеса в археологическите субструкции, те са увеличени на 16м.
Материалите, които предлагаме за използване трябва да подсилват и обогатяват въздействието, което целим да се получи – лаконичност и монументалност. Облицовките на стените, масивните парапети и част от настилките са от едроразмерни гранитни плочи. Декоративните перголи околовръст са от метални елементи с цвят инокс. Парапетите са изцяло от стъкло. Настилките са от добре вибрирани оцветени елементи за декоративен паваж.
С всички основни елементи и мероприятия, заложени в нашето проектно предложение целим площадът да се превърне в естествен завършек на пешеходната зона на бул. „Витоша“, а същевременно – в свърващ и разпределителен елемент в градската структура на археологическо ниво.

Технико – икономически показатели:
- Ново площадно пространство на К 552.00 – 8440 м2;
- Междинно ниво на К 548.30 – 3720 м2;
- Междинно ниво на К 547.40 – 720 м2;
- Основно подземно (археологическо) ниво на К542.70 и К543.70 – 8375 м2.
Общо РЗП: 21 255 м2
Околни пешеходни пространства – нови настилки – 16 930 м2.

Коментирай